Om

Om oss

               Kontakt

                   


Ordförande

Iren Nilsson

070-5157405

nilsson.iren@gmail.com

                                        

   Kassör

   Leif Jönsson

     070-3679384

      jleif601@gmail.com


     

Den 13/2 1967 bildades klubben ”Solokvistarna” på rest.Lyktan i Växjö. Klubbens målsättning vid bildandet var att bryta ensamheten och isolering,

samt knyta kontakter människor emellan. Medlemsavgift var 5:-/år.


Vid årsmötet den 3/2 1968 var medlemsantalet 160 personer. Medlemsavgiften höjdes till 7:-/år


Sedan levde namnet ”Solokvistarna” kvar till styrelsemötet den 25/8 1968 då det nya namnet blev ”Klubb 68”


Vid årsmötet den 13/2 1971 nämns namnet ”Club 68” för första gången och då bestämdes det för att bli medlem skall man vara ogift och ha fyllt 30 år. Någon gång under 1980-talet slopades denna regel.


Följande personer har varit ordförande i Club 68


Margaretha Linder 1967

Simon Johansson 1968 – 1969

Karin Andersson 1970 – 1971

Karl Johansson 1972 – 1975

Gösta Karlsson 1976 – 1977

Vakant 1978        Thure Ulmestad skötte ordf.klubban jämsides att han var kassör

Thure Ulmestad 1979

Ruth Hafström 1980 – 1983

Inez Bertholsson 1984 – 1985

Arne Nyman 1986 – 1990

Gösta Sjölin 1991 - 1999

Raimo Glinghammar 2000 – 2005

Håkan Widroth 2006 - 2010

Doris Petersson 2010 - 2016

Leif Jönsson 2016 - 2018

Ingrid Lövgren 2019 - 2022

Iren Nilsson 2023-